De peste un deceniu pentru comunitate!
0

Consultare locală pentru o politică publică pentru ONGuri!

Organizațiile neguvernamentale interesate de optimizarea relaţiei dintre guvern şi sectorul asociativ sunt invitate să participe la masa rotundă „Relatia dintre stat și organizații neguvernamentale – între discurs și practică”, eveniment ce va avea loc vineri, 28 iunie 2013, între orele 13.00–16.00, în sala mare a Centrului Regional de Formare Antreprenorială – Regiunea Vest din Timișoara, Str. V. Alecsandri, Nr. 8, et. 2, ap. 8 (lângă Piața Unirii).

 

Reuniunea este organizată de către Agenţia pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale (AID-ONG) și Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale – CENTRAS.

 

Participanții la acest eveniment vor avea oportunitatea de a colabora la implementarea unui proiect ce îşi propune elaborarea, printr-o activă implicare a guvernului, parlamentului şi a organizaţiilor neguvernamentale interesate, a unei politici publice coerente, la nivel naţional, cu privire la organizaţiile neguvernamentale nonprofit (ONG).

 

Pe durata evenimentului, este propusă abordarea următoarei agende:

  • Rolul ONGurilor în societate. Legitimitatea sectorului ONG. Poziția statului privind organizațiile neguvernamentale și relația cu ele, pe plan internațional și în România
  • Valori şi principii ce stau la baza politicii publice privind sectorul ONG
  • Alocarea de resurse publice pentru activităţi ale ONGurilor. Valori, principii şi metode
  • Consultarea ONG în procesul de elaborare și implementarea a politicilor şi deciziilor publice. Valori, principii şi metode.

 

Deşi, în ţara noastră, interesul guvernamental pentru sectorul ONG are o istorie de peste 20 de ani, o scurtă trecere în revistă a principalelor repere ale politicii publice privind ONG arată că perioada actuală este (în continuare) una de tranziţie şi de creaţie instituţională.

Analizele în domeniu arată că în România există mai multe instrumente de politică publică privind sectorul ONG (norme legale, mecanisme de finanţare, etc.), dar cu menţiunea că aceste instrumente au fost realizate la momente diferite de timp şi fără a se urmări concertarea lor, fapt ce conduce la absenţa coerenţei acestor demersuri.

În plus, conform recomandărilor pentru procesul de reformă a administraţiei publice, dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice presupune, printre altele, şi o întărire a consultării cu organizaţiile societăţii civile, ca parteneri sociali.

 

În acest context, prin proiectul “Model participativ de elaborare a politicii publice naţionale privind ONG în România” ne propunem realizarea unui set de instrumente, metode şi a unui cadru instituţional la nivel naţional pentru definirea unei politici publice coerente în domeniu.

 

Proiectul vizează realizarea mai multor instrumente de politică publică de tip COMPACT (Community Pact) dedicate dezvoltării relaţiilor dintre autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale.

Aşa cum rezultă din titlu, proiectul are o puternică dimensiune participativă. Luând în considerare interesul general pentru dezvoltarea de politici publice eficace şi eficiente, coroborat cu nevoia de întărire a sectorului asociativ, respectiv, a participării publice în România, implicarea unui număr cât mai mare de autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale în implementarea proiectului este atât legitimă, cât şi dezirabilă în raport cu reuşita sa.

Proiectul este finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA), gestionat de catre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

Nominalizarea persoanei care va reprezenta organizaţia şi confirmarea participarii la acest eveniment este asteptata de catre Cristina Mastacan, email: cristina@centras.ro, telefon 0745 539 412.

Filed in: Comunicate de presa, Noutati

Get Updates

Share This Post

Recent Posts

Leave a Reply

Submit Comment

© . All rights reserved.
Agentia pentru Informarea si Dezvoltarea Organizatiilor Neguvernamentale – AID-ONG
e-mail: contact@aid-ong.ro, mobil: 0722-218 204, fax: 0356-814 080,
web: www.aid-ong.ro, adresa poştală: OP. 8, CP. 1138, Timisoara, 300334
Inregistrare: HJ 919/PI/1997, cod fiscal nr. 9711198/1997,
cont: RO 35 BRD 360 SV 06750243600 BRD Savoya