De peste un deceniu pentru comunitate!

Documente de realizat

Documente de realizat

 

Denumirea documentului

Conţinut

Implicare in elaborare

Raport privind colaborări de tip COMPACT (Marea Britanie) în diverse ţări (document de prezentat în cadrul meselor rotunde regionale) Identificarea celor mai relevante exemple de ţări în care există acorduri de tip COMPACT punând în evidenţă partenerii implicaţi, domeniile abordate şi modalităţile de elaborare, respectiv, implementare, monitorizare şi evaluare a realizării lor. Documentele cele mai relevante urmează să fie traduse în limba română ca documentatie la raport
 • Autori (consultanţi independenţi)

Raportul de evaluare a politicii publice privind ONG în România (document de prezentat în cadrul meselor rotunde regionale)

Cuprinde inventarul elementelor de reglementare şi de structurare şi pe care statul şi le-a asumat pana in prezent în gestionarea relaţiei cu ONG.

Inventarul acestor elemente face referire la următoarele tipuri de reglementări şi structuri (instrumente):

 • care există în practica actuală (şi, eventual, trebuie optimizate)

 • care nu există în practica actuală (şi ar trebui create).

 

 • Autori (consultanţi independenţi)
 • grupul de iniţiativă pentru relaţia Guvern-ONG
 • participanti la mese rotunde regionale

 

Documentul de poziţie (document de prezentat în cadrul meselor rotunde regionale)

cuprinde:

  1. valorile şi principiile pe care Guvernul şi Parlamentul şi le asumă pentru a defini baza relaţiei cu ONG (elementele de poziţionare)

  2. sarcinile pe care Guvernul şi le asumă privind transpunerea în practică a valorilor şi principiilor (menţionate mai sus), respectiv:

 • nominalizarea unei structuri interne a Guvernului care să aibă ca sarcină elaborarea politicii publice a acestuia cu privire la ONG şi punerea ei în aplicare.

 • realizarea anuală a documentului “Politica Guvernului privind ONG în România”.

 • Autori (consultanţi independenţi)
 • participanti la mese rotunde regionale
 • grupul ONG pentru relaţia Guvern-ONG
 • comitetul mixt
 • Parlamentul României
Codurile de conduită (documente de prezentat în cadrul meselor rotunde regionale) descriu valorile şi principiile pe care Guvernul şi le asumă pentru un anumit tip de relaţie cu ONG (de ex.: codul de conduită privind finanţarea ONG din fonduri publice. Idem pentru consultare.)
 • Autori (consultanţi independenţi)
 • participanti la mese rotunde regionale
 • grupul ONG pentru relatia Guvern-ONG
 • comitetul mixt
 • Guvernul României

 

Politica Guvernului României privind relaţiile cu ONG (proiect de politica publica de elaborat)

cuprinde:

  1. inventarul elementelor de reglementare şi de structurare şi pe care Guvernul şi le asumă în gestionarea relaţiei cu ONG. Inventarul acestor elemente face referire la următoarele tipuri de reglementări şi structuri (instrumente):

 • care există în practica actuală (şi, eventual, trebuie optimizate)

 • care nu există în practica actuală (şi ar trebui create).

2. planul de implementare aferent.

 

 • Autori (consultanţi independenţi)
 • grupul ONG pentru relaţia Guvern-ONG
 • comitetul mixt
 • Guvernul României

 

Instituţii implicate

 

  1. Parlamentul
  2. Guvernul
  3. Structuri propuse pentru operaţionalizare:

3.1. Grupul de iniţiativă pentru optimizarea relaţiei dintre Guvern şi ONG

Grupul de 12 persoane funcţionează ca o structură informală şi este format din reprezentanţi de organizaţii care prin misiunea lor îşi asumă rezolvarea problematicii sectorului, în ansamblul său (centre de resurse ONG dedicate dezvoltării sectorului) sau organizaţii cu un relevant potenţial de influenţare a politicilor publice pe domenii. Premiza existenţei unui asemenea grup este legată de necesitatea existenţei unei structuri care să îşi asume demararea unei iniţiative privind optimizarea relaţiei dintre Guvern şi ONG.

Atribuţiile grupului se exercită pe durata a patru reuniuni şi vizează:

 • definirea iniţiativei (scop, etape, acţiuni, produse) ce vizează optimizarea relaţiei dintre Guvern şi ONG

 • identificarea reprezentanţilor statului ce ar putea fi implicaţi în proiect

 • stabilirea de comun acord cu reprezentanţii statului a obiectivelor şi etapelor proiectului

 • elaborarea agendei, a documentaţiei aferente, precum şi a metodologiei pentru dezbaterea subiectelor la nivel local, respectiv, identificarea ONG cu potenţial de organizare de dezbateri la nivel local

 • elaborarea agendei, a documentaţiei aferente, precum şi a metodologiei pentru dezbaterea subiectelor în cadrul Forumului Naţional ONG.

Note:

 • grupul de iniţiativă nu reprezintă sectorul asociativ (deoarece nu are un mandat explicit în acest sens)

 • grupul se auto-dizolvă în momentul desemnării, în cadrul Forumului Naţional ONG, a unor reprezentanţi de organizaţii neguvernamentale ca membri ai grupului de lucru ONG pentru relaţia Guvern-ONG.

3.2. Grupul de lucru ONG pentru relaţia Guvern-ONG

Este o structura informală cu o componenţa propusă de 12 membri, numiţi în cadrul Forumului Naţional ONG şi având ca mandat reprezentarea intereselor organizaţiilor neguvernamentale în procesul de elaborare, respectiv, de evaluare, a politicii publice privind ONG în România. Componenţa propusă pentru acest grup se bazează pe clasificarea internaţională a organizaţiilor neguvernamentale (ICNPO), în ideea că pentru fiecare domeniu de acţiune (servicii sociale, protecţia mediului, cultură, etc), forumul să numească reprezentantul unei organizaţii reprezentative (organizaţie-fanion).

Metodologia acestor nominalizări urmează să fie definitivată în cadrul forumului.

Atribuţiile grupului se exercită pe durata a trei reuniuni şi sunt legate de:

 • stabilirea structurii proiectului de text pentru documentul de poziţie pe baza comentariilor colectate pe durata meselor rotunde regionale şi a forumului naţional (structura finală urmează să fie fixată în cadrul comitetului mixt: Guvern – ONG)

 • stabilirea structurilor proiectelor de texte pentru codurile de conduită pe baza comentariilor colectate pe durata meselor rotunde regionale şi a forumului naţional (structuri finale urmează să fie fixate în cadrul comitetului mixt: Guvern – ONG)

 • negocierea structurii conţinutului pentru “Politica Guvernului României privind ONG” (în cadrul comitetului mixt: Guvern – ONG)

3.3. Comitetul mixt Guvern – ONG

Este un grup de lucru format din reprezentanţi ai Guvernului şi ai grupului de lucru ONG pentru relaţia Guvern-ONG. Grupul funcţioneaza ca o structură informală. Reprezentanţii Guvernului sunt desemnaţi din partea unor ministere sau structuri specializate ale Guvernului pentru gestionarea relaţiei cu ONG. Atribuţiile comitetului se exercită pe durata a trei reuniuni şi sunt legate de:

 • adoptarea* textului pentru documentul de poziţie

 • adoptarea* textelor pentru codurile de conduită

 • adoptarea* conţinutului pentru “Politica Guvernului României privind ONG”

 

Notă: textele menţionate devin documente oficiale doar în măsura asumării lor unilaterale de către autorităţile pt. care au fost elaborate. Proiectul are ca indicator de rezultat doar elaborarea textelor (nu şi obţinerea statutului de document oficial).

© 8171 . All rights reserved.
Agentia pentru Informarea si Dezvoltarea Organizatiilor Neguvernamentale – AID-ONG
e-mail: contact@aid-ong.ro, mobil: 0722-218 204, fax: 0356-814 080,
web: www.aid-ong.ro, adresa poştală: OP. 8, CP. 1138, Timisoara, 300334
Inregistrare: HJ 919/PI/1997, cod fiscal nr. 9711198/1997,
cont: RO 35 BRD 360 SV 06750243600 BRD Savoya