De peste un deceniu pentru comunitate!

Forum ONG 2002

Rezolutii adoptate

Participantii la Forumul Organizatiilor Neguvernamentale din judetul Timis, editia 2002, isi exprima public dezacordul cu privire la posibilitatea finantarii prin donatii a partidelor politice si a campaniilor electorale de catre organizatii neguvernamentale. Pentru evitarea riscului deturnarii banilor publici in folosul unor interese private, precum si pentru a preveni o deteriorare a capitalului de imagine al sectorului asociativ, consideram opotuna revenirea la forma adoptata de catre Camera Deputatilor, versiune care interzice institutiilor publice, societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, sindicatelor si organizatiilor neguvernamentale sa faca donatii catre partide politice. In pofida apelului trimis de peste o suta cincizeci de organizatii din intreaga tara catre membrii Comisiei Juridice a Senatului, Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, Presedintia Romaniei, precum si unor institutii finantatoare reprezentative, aceasta posibilitate este prevazuta in mod implicit de catre proiectul de lege privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, in forma adoptata de catre Senat. Instituirea acestei posibilitati de transferare a unei parti din banii publici dedicati rezolvarii unor probleme sociale, in ciuda apelului trimis, reprezinta o marturie clara de lipsa de interes fata de procesul de dialog civic ca trasatura reprezentativa a democratiei participative.

In vederea evitarii conflictului de interese si a abuzului in folosirea fondurilor la nivelul autoritatilor publice, cat si pentru evitarea concurentei neloiale pentru resurse la nivelul organizatiilor neguvernamentale, participantii la Forumul Organizatiilor Neguvernamentale din judetul Timis, editia 2002, solicita autoritatilor publice care administreaza fonduri dedicate finantarii de proiecte initiate de organizatii neguvernamentale, interzicerea accesului la finantare pentru:
– organizatiile neguvernamentale care au ca si unic fondator autoritatea publica careia i se solicita fonduri;
– organizatiile neguvernamentale care au in structurile lor de conducere persoane care activeaza simultan in conducerea autoritatii publice careia i se solicita fonduri, respectiv rudele si afinii acestor persoane pana la gradul IV de rudenie.

Ca urmare a rolului activ pe care organizatiile neguvernamentale si-l asuma in preluarea unei parti din sarcina sociala si intarirea domocratiei in Romania, participantii la Forumul Organizatiilor Neguvernamentale din judetul Timis, editia 2002, solicita Parlamentului si institutiilor din cadrul administratiei publice centrale cu compentente in domeniu scutirea de TVA pentru toate activitatile derulate in vederea atingerii scopului generic, asa cum este el stipulat in statutul fiecarei organizatii. Activitatile economice complementare, derulate conform legii, in vederea asigurarii de resurse pentru atingerea scopului generic nu fac obiectul solicitarii mentionate.

Participantii la Forumul Organizatiilor Neguvernamentale din judetul Timis, editia 2002, revin cu solicitarea privitoare la modificarea legii sponsorizarii conform rezolutiei adoptate de catre Forumul ONG Timis din 2001.Un rol important în stimularea colaborarii dintre organizatiile neguvernamentale si agentii economici îl are cadrul legal existent. În acest sens si luând în considerare actualul potential al agentilor economici, solicitam Parlamentului si institutiilor din cadrul administratiei publice centrale care ar putea sa se implice în acest proces modificarea legii sponsorizarii în sensul trecerii de la deducerea sumei sponsorizate din baza impozabila (prevedere actuala a legii) la deducerea ei, într-o limita stabilita de lege, din impozitul datorat.

In vederea implementarii rezolutiilor adoptate in cadrul editiilor anterioare ale Forumului cu privire la utilizarea unei proceduri profesioniste la nivelul administratiei publice locale in procesul de finantare de proiecte ale organizatiilor neguvernamentale, participantii la Forumul Organizatiilor Neguvernamentale din judetul Timis, editia 2002, propun constituirea unui grup de lucru pe aceasta tema. Grupul se va constitui prin libera asociere a celor interesati, iar secretariatul acestuia va fi asigurat de catre AID-ONG.

Pentru imbunatatirea relatiei dintre mediul de afaceri si organizatiile neguvernamentale interesate in rezolvarea problemelor comunitatii, participantii la Forumul Organizatiilor Neguvernamentale din judetul Timis, editia 2002, propun constituirea unui grup de lucru peaceasta tema. Grupul se va constitui prin libera asociere a celor interesati, iar secretariatul acestuia va fi asigurat de catre AID-ONG.

In vederea promovarii imaginii publice a sectorului asociativ, participantii la Forumul Organizatiilor Neguvernamentale din judetul Timis, editia 2002, propun constituirea unui grup de lucru peaceasta tema. Grupul se va constitui prin libera asociere a celor interesati, iar secretariatul acestuia va fi asigurat de catre AID-ONG.

© . All rights reserved.
Agentia pentru Informarea si Dezvoltarea Organizatiilor Neguvernamentale – AID-ONG
e-mail: contact@aid-ong.ro, mobil: 0722-218 204, fax: 0356-814 080,
web: www.aid-ong.ro, adresa poştală: OP. 8, CP. 1138, Timisoara, 300334
Inregistrare: HJ 919/PI/1997, cod fiscal nr. 9711198/1997,
cont: RO 35 BRD 360 SV 06750243600 BRD Savoya