De peste un deceniu pentru comunitate!

Forum ONG 1999

Rezolutii adoptate de participantii la

Forumul ONG Timis ‘99

In finalul lucrarilor, Forumul a adoptat un numar de 9 rezolutii, relevante pentru modul in care organizatiile se percep in dinamica eforturilor societatii, precum si in ceea ce priveste relatia cu autoritatile publice.

Participantii la cea de-a doua editie a forumului organizatiilor neguvernamentale din judetul Timis propun transferarea catre ONG-uri a unei parti din sarcina sociala a administratiei publice (consilii locale, judetene, guvern) si a fondurilor aferente, in vederea utilizarii mai eficiente a resurselor comunitare.

Participantii la cea de-a doua editie a forumului organizatiilor neguvernamentale din judetul Timis propun alcatuirea de catre AID-ONG a unui calendar anual al activitatilor organizatiilor neguvernamentale din municipiu si judet, calendar care sa fie pus la dispozitia tuturor

Participantii la cea de-a doua editie a forumului organizatiilor neguvernamentale din judetul Timis propun constituirea pe langa autoritatile publice locale a unor consilii consultative formate din reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale.
In ideea larg acceptata a preluarii de catre societatea civila, prin intermediu ONG-urilor, a parte din serviciile administratiei catre comunitate, participantii la cea de-a doua editie a forumului organizatiilor neguvernamentale din judetul Timis propun constituirea si functionarea in cadrul structurilor administrative locale si centrale a unor departamente, formate din experti pe problemele prioritare pentru comunitate. Aceste departamente vor fi responsabile cu legatura informationala si operativa cu organizatiile neguvernamentale.

Participantii la cea de-a doua editie a forumului organizatiilor neguvernamentale din judetul Timis isi exprima nemultumirea fata de neonorarea de catre clasa politica a promisiunilor facute organizatiilor neguvernamentale.
Avand in vedere retragerea treptata a surselor straine de finantare de pe piata romaneasca si tinand cont de importanta pe care o au serviciile oferite de organizatiile neguvernamentale in acoperirea nevoilor comunitatii, se impune constituirea unor surse de finantare autohtone permanente. In acest sens consideram ca oportuna adoptarea unor legi referitoare la:
– posibilitatea alocarii de catre persoanele fizice a unui procent de 1% din impozitul pe venitul global pentru organizatiile neguvernamentale;
– constituirea unui fond destinat finantarii organizatiilor neguvernamentale, ca parte din profitulul Regiei Autonome Loteria Nationala.

Participantii la cea de-a doua editie a Forumului organizatiilor neguvernamentale din judetul Timis solicita tuturor autoritatilor publice optimizarea deciziilor publice prin asumarea obligativitatii de a elabora pentru propunerile de acte normative a unor studii de impact si consultarea beneficiarilor.

Participantii la cea de-a doua editie a Forumului organizatiilor neguvernamentale din judetul Timis solicita autoritatilor publice o mai mare transparenta în procesul de alocare a resurselor comunitatii prin elaborarea si utilizarea unor proceduri si criterii clare de evaluare a solicitarilor (de exemplu, pentru alocarea de spatii pentru sedii sau pentru finantarea/cofinantarea unor proiecte ale sectorului neguvernamental). Aceste proceduri si criterii trebuie sa fie accesibile si puse la dispozitia tuturor celor interesati.
Participantii la cea de-a doua editie a Forumului organizatiilor neguvernamentale din judetul Timis adopta codul deontologic al organizatiilor neguvernamentale din judetul Timis. Procesul de evaluare a activitatilor organizatiilor neguvernamentale, ce isi vor asuma in mod voluntar acest cod deontologic, se va face de catre AID-ONG, cu sprijinul unor reprezentanti ai sectorului nonprofit.”

© . All rights reserved.
Agentia pentru Informarea si Dezvoltarea Organizatiilor Neguvernamentale – AID-ONG
e-mail: contact@aid-ong.ro, mobil: 0722-218 204, fax: 0356-814 080,
web: www.aid-ong.ro, adresa poştală: OP. 8, CP. 1138, Timisoara, 300334
Inregistrare: HJ 919/PI/1997, cod fiscal nr. 9711198/1997,
cont: RO 35 BRD 360 SV 06750243600 BRD Savoya