De peste un deceniu pentru comunitate!

Activitati

Activităţi

 

Notă: listare realizată în ordine cronologică

Activitate

Descrierea activităţii

Documente necesare

Durata / perioada / Loc de desfăşurare / Nr. de participanţi / Org. responsabilă

Reuniuni ale Grupului de iniţiativă pentru optimizarea relaţiei dintre Guvern şi ONG

Reuniunea 1 (aprilie):

 • clarificarea iniţiativei (scop, etape, acţiuni, produse, calendar) ce vizează optimizarea relaţiei dintre Guvern şi sectorul ONG,

 • discutarea conţinutului protocolului de colaborare dintre ONGurile interesate să devină membre ale Grupului de iniţiativă pentru optimizarea relaţiei dintre Guvern şi sectorul neguvernamental, pe de-o parte, şi AID-ONG şi CENTRAS, pe de altă parte,

 • identificarea politicienilor ce ar putea fi implicaţi în proiect,

 • identificarea personalităţilor publice ce ar putea fi implicate în proiect,

 • discutarea conţinutului protocolului de colaborare dintre diverse instituţii, pe de-o parte, şi AID-ONG şi CENTRAS, pe de altă parte,

 • identificarea reprezentanţilor statului ce ar putea fi implicaţi în proiect,

 • discutarea agendei, documentaţiei aferente, precum şi a metodologiei pentru dezbaterea subiectelor în cadrul mesei rotunde din Parlament,

 • discutarea agendei, documentaţiei aferente, precum şi a metodologiei pentru dezbaterea subiectelor la nivel local, respectiv, identificarea ONGurilor cu potenţial de organizare de dezbateri la nivel local (mese rotunde regionale),

 • discutarea conţinutului protocolului de colaborare dintre ONGurile interesate de organizarea de mese rotunde regionale, pe de-o parte, şi AID-ONG şi CENTRAS, pe de altă parte.

– Prezentarea proiectului

– documentaţie pt organizarea mesei rotunde din Parlament

– documentaţie pt organizare mese rotunde regionale

 

o zi / ian-iulie / de stabilit / 15 pers. (membrii grupului de iniţiativă + 1 asistent + eventual, 1(-2) experţi internaţionali) / CENTRAS

 

Reuniunea 2 (iunie):

 • stabilirea de comun acord cu reprezentanţii statului (Guvern şi Parlament) a obiectivelor şi etapelor proiectului (semnare protocol?)

 • discutarea listei reprezentanţilor statului ce ar putea fi implicaţi în proiect,

 • stabilirea agendei, a documentaţiei aferente, precum şi a metodologiei pentru dezbaterea subiectelor în cadrul mesei rotunde din Parlament

 • discutarea agendei, a documentaţiei aferente, precum şi a metodologiei pentru dezbaterea subiectelor la nivel local (mese rotunde regionale)

 • discutarea continutului pt. urmatoarele documente: raport privind colaborări de tip COMPACT în diverse ţări, documentul de poziţie, codurile de conduită, raportul de evaluare a politicii publice privind ONG în România

 • activitati conexe ce ar putea fi dezvoltate pe durata actualei finantari a proiectului,

 • continuarea proiectului dupa incheierea finantarii,

 • identificarea unor oportunitati de finantare.

Mese rotunde regionale (iunie) Textul raportului privind colaborări de tip COMPACT (Marea Britanie) în diverse ţări şi cel al raportului privind politica statului referitoare la ONG în România (Raportul anual de evaluare a politicii publice privind ONG) sunt prezentate de către un consultant şi puse în dezbatere publică la nivelul unor evenimente locale la care sunt invitate să participe ONG interesate din fiecare regiune de dezvoltare.

Posibile teme pentru aceste mese rotunde:

– rolul ONG în societate. Legitimitatea sectorului ONG. Pozitia statului privind ONG si relatia cu ele, pe plan international si in Romania.

– Valori şi principii ce stau la baza politicii publice privind ONG în România.

– alocarea de resurse publice pentru activităţi ale ONG. Valori, principii şi metode

– consultarea ONG în procesul de elaborare si implementarea a politicilor şi deciziilor publice. Valori, principii şi metode.

În acelaşi timp se colectează opiniile participanţilor cu privire la ce ar trebui să conţină documentul de poziţie, respectiv, proiectele textelor pentru 2 coduri de conduită. În urma acestor dezbateri vor fi identificate, de către grupul de iniţiativă, aşteptările organizaţiilor cu privire la valorile, principiile, reglementările şi structurile (de optimizat sau de creat) definitorii pentru relaţia Guvern – ONG.

Aceste informaţii vor fi compilate de către grupul de iniţiativă, respectând structura iniţială a informaţiei, în cadrul unui document ce prezintă poziţia sectorului asociativ cu privire la relaţia statului cu organizaţiile neguvernamentale şi care va fi prezentat în cadrul Forumului Naţional ONG.

 

– mapa de prezentare a proiectului

– raport privind colaborări de tip COMPACT (Marea Britanie) în diverse ţări

– Raportul anual de evaluare a politicii publice privind ONG

 

jumătate de zi / mai-iulie / capitale ale regiunilor de dezv. / 20 persoane/eveniment (reprezentanţi de ONG + un consultant + asistent proiect) / CENTRAS
 

Masă rotundă din Parlament (iunie)

 

Este prezentat proiectul şi cele 2 rapoarte realizate: raportul privind colaborări de tip COMPACT (Marea Britanie) în diverse ţări şi raportul privind politica statului referitoare la ONG în România (Raportul anual de evaluare a politicii publice privind ONG). Aceste 2 documente sunt dezbătute şi se formulează recomandări pt România.

Coroborat mesei rotunde va fi organizat un eveniment de promovare a proiectului (de ex., conferinţă de presă).

 

 

– mapa de prezentare a proiectului

– raport privind colaborări de tip COMPACT (Marea Britanie) în diverse ţări

– Raportul anual de evaluare a politicii publice privind ONG

 

 

Jumătate de zi / iulie / Bucureşti / 45 pers (membrii grupului de iniţiativă + 1 asistent + 1(-2) experţi internaţionali + 6 finanţatori + 12 reprezentanţi ai Guvernului + 12 parlamentari / CENTRAS

 

Reuniuni ale Grupului de iniţiativă pentru optimizarea relaţiei dintre Guvern şi ONG

Reuniunea 3

 • discutarea agendei, a documentatiei aferente, precum şi a metodologiei pentru dezbaterea subiectelor în cadrul Forumului Naţional ONG

 • prezentarea concluziilor mesei rotunde din Parlament

 • discutarea agendei, a documentaţiei aferente, precum şi a metodologiei pentru dezbaterea subiectelor în cadrul Forumului Naţional ONG

 

 

 

– raportul mesei rotunde din Parlament

– documentaţie pt organizarea Forumului Naţional ONG

 

 

 

 

 

o zi / ian-iulie / de stabilit / 15 pers (membrii grupului de iniţiativă + 1 asist + eventual, 1-2 experţi internaţionali) / CENTRAS

Reuniuni ale Grupului de iniţiativă pentru optimizarea relaţiei dintre Guvern şi ONG

Reuniunea 4

 • prezentarea concluziilor meselor rotunde regionale

– stabilirea agendei, a documentaţiei aferente, precum şi a metodologiei pentru dezbaterea subiectelor în cadrul Forumului Naţional ONG

 

– raport mese rotunde regionale

– documentaţie pt organizarea Forumului Naţional ONG

o zi / ian-iulie / de stabilit / 15 pers (membrii grupului de iniţiativă + 1 asist + eventual, 1-2 experţi internaţionali) / CENTRAS
Forumul Naţional ONG (oct.)

Elaborarea unei politici publice naţionale privind ONG va fi una dintre temele forumului. Legat de ea vor fi prezentate şi discutate cele 2 rapoarte realizate, precum şi subiecte legate de viitoare documente: atât cel de poziţie, cât şi cele 2 coduri de conduită. Forumul urmează să desemneze membrii Grupului de lucru ONG pentru relaţia Guvern-ONG.

 

– raport privind colaborări de tip COMPACT (Marea Britanie) în diverse ţări

– Raportul anual de evaluare a politicii publice privind ONG

– proiect document de poziţie

– proiecte pt cele 2 coduri de conduită

o zi şi jumătate / sfârşit de sept. – început de oct. / de stabilit / cel puţin 100 de pers. / CENTRAS

Reuniunile Grupului de lucru ONG pentru relaţia Guvern-ONG (reuniunile Grupului de lucru ONG pentru relaţia Guvern-ONG sunt evenimente pregătitoare ce au loc cu o zi înaintea reuniunilor Comitetului mixt: Guvern – ONG)

 

Reuniunile 1 şi 2:

– stabilirea structurii proiectului de text pentru documentul de poziţie pe baza comentariilor colectate pe durata meselor rotunde regionale şi a Forumului naţional (structura finală urmează să fie fixată în cadrul comitetului mixt: Guvern – ONG)

– stabilirea structurilor proiectelor de texte pentru codurile de conduită pe baza comentariilor colectate pe durata meselor rotunde regionale şi a Forumului naţional (structuri finale urmează să fie fixate în cadrul comitetului mixt: Guvern – ONG)

Reuniunea 3

– negocierea structurii conţinutului pentru “Politica Guvernului României privind ONG” (în cadrul comitetului mixt: Guvern – ONG)

 

– raport mese rotunde regionale

– proiect document de poziţie

– proiecte pt cele 2 coduri de conduită

 

 

 

 

 

 

 

– proiect pt „Politica Guvernului României privind relaţiile cu ONG”

 

o zi / iulie-decembrie / de stabilit / 15 pers (membrii grupului de lucru + 1 asistent + eventual, 1(-2) experţi internaţionali) / CENTRAS
Reuniunile Comitetului mixt: Guvern – ONG (reuniunile Comitetului mixt: Guvern – ONG sunt evenimente ce au loc a doua zi după reuniunile Grupului de lucru ONG pentru relaţia Guvern-ONG)

Reuniunile 1 şi 2:

– adoptarea textului pentru documentul de poziţie

– adoptarea textelor pentru codurile de conduită

Reuniunea 3

– adoptarea conţinutului pentru “Politica Guvernului României privind ONG”

– proiect document de poziţie

– proiecte pt cele 2 coduri de conduită

 

 

– proiect pt „Politica Guvernului României privind relaţiile cu ONG”

jumătate de zi / iulie-decembrie / de stabilit / 30 pers./eveniment (12 membri ai grupului de lucru ONG + 12 reprezentanţi ai Guvernului + 1 asistent + eventual, 1(-2) experţi internaţionali) / CENTRAS
Participare la evenimente internaţionale colaborări de tip COMPACT (Marea Britanie) în diverse ţări – raport privind evoluţia proiectului în RO de stabilit

 

 

© 3245 . All rights reserved.
Agentia pentru Informarea si Dezvoltarea Organizatiilor Neguvernamentale – AID-ONG
e-mail: contact@aid-ong.ro, mobil: 0722-218 204, fax: 0356-814 080,
web: www.aid-ong.ro, adresa poştală: OP. 8, CP. 1138, Timisoara, 300334
Inregistrare: HJ 919/PI/1997, cod fiscal nr. 9711198/1997,
cont: RO 35 BRD 360 SV 06750243600 BRD Savoya