De peste un deceniu pentru comunitate!

Prezentarea organizatiei

Profil organizaţional

Agenţia pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale este un centru de resurse pentru organizaţii nonprofit oferind informaţii, instruire si asistenta tehnica celor interesati. AID-ONG actioneaza in favoarea unui mediu stimulativ pentru organizatii neguvernamentale si pentru promovarea voluntariatului. Agentia desfăşoară o gamă largă de activităţi orientate spre dezvoltarea sectorului asociativ şi creşterea calităţii activităţilor derulate în cadrul acestuia. Beneficiarii direcţi ai acestor activităţi sunt organizaţiile neguvernamentale, implicit însă, beneficiază întreaga comunitate.

AID-ONG administreaza programe atât la nivel local, cât şi naţional.

 

Apartenenţă organizaţională

AID-ONG este membră a:

 • Grupului de Modernizare a Administraţiei Publice la Nivelul Judeţului Timiş
 • Orpheus Civil Society Network, o reţea deschisă şi descentralizată a centrelor de resurse din Europa Centrală şi de Est. Scopul ei este de a oferi informaţii şi asistenţă asociaţiilor şi fundaţiilor.
 • retelei centrelor de resurse pentru ONG din România.

 

Scurt istoric

Constituită în 1997, Agenţia este primul centru de resurse din România cu sediul în alt oraş decât capitala ţării şi care funcţionează ca persoană juridică distinctă.

 

Directii de actiune:

 • creşterea profesionalismului şi promovarea de standarde de calitate în activităţile desfăşurate de organizaţiile neguvernamentale nonprofit;
 • întărirea rolului şi creşterea vizibilităţii sectorului neguvernamental în comunitate;
 • incurajarea dialogului si colaborarii dintre ONG, precum si dintre organizatii si alte institutii relevante ale comunitatii, cum ar fi autoritati publice, companii comerciale si mass media;
 • stimularea implicarii organizatiilor neguvernamentale in procesul de integrare europeana;
 • consolidarea rolului si vizibilitatii sectorului nonprofit in dezvoltarea comunitatii;
 • creşterea disponibilităţii spre voluntariat a comunităţii prin dezvoltarea spiritului filantropic, atât la nivelul cetăţeanului, cât şi al agenţilor economici.

 

 

Programe permanente:

 • colectarea si distribuirea de informatii actualizate privind activitatile derulate in cadrul sectorului asociativ / administrarea de baze de date privind activitatea organizaţiilor neguvernamentale;
 • editarea de publicatii: Catalogul ONG Timiş;
 • administrarea de liste electronice de discuţii pe teme de interes: management financiar  pentru organizaţii (ManagFinanciarONG), stimularea comunicării între organizaţii la nivel local: AradONGnet, CarasONGnet, HunedoaraONGnet, TimisONGnet, etc
 • acordare de instruire, consultanţă si asistenta tehnica pe teme ca: management organizaţional, management de proiect, management financiar-contabil, legislaţie, etc.;
 • organizarea de evenimente ONG (inclusiv a Forumului ONG din judeţul Timiş);

 

Principii directoare in activitatea AID-ONG*

A. in relatiile cu beneficiarii:

 • activitatea agenţiei este dedicată întregului sector neguvernamental, nu unor grupuri specifice de organizaţii;
 • oferta de servicii este adaptată la necesităţile sectorului non-profit;
 • serviciile sunt puse la dispoziţia beneficiarilor respectând principiul şanselor egale;
 • auto-responsabilizarea în raport cu beneficiarii săi şi, în general, în raport cu întreaga comunitate defineşte comportamentul Agenţiei;
 • Agenţia activează într-o maniera nepartizană;
 • AID-ONG are un sistem deschis de accesare şi distribuire a informaţiei către organizaţii şi, în general, către public;
 • transparenţa caracterizează activitatea agenţiei.

 

B. in relatiile cu alte institutii:

 • parteneriatul;
 • deschidere spre dialog;
 • rezolvare a diferendelor prin mediere;
 • recunoaştere şi respect pentru diferenţele culturale;
 • dreptul la opinie distincta

 

© . All rights reserved.
Agentia pentru Informarea si Dezvoltarea Organizatiilor Neguvernamentale – AID-ONG
e-mail: contact@aid-ong.ro, mobil: 0722-218 204, fax: 0356-814 080,
web: www.aid-ong.ro, adresa poştală: OP. 8, CP. 1138, Timisoara, 300334
Inregistrare: HJ 919/PI/1997, cod fiscal nr. 9711198/1997,
cont: RO 35 BRD 360 SV 06750243600 BRD Savoya