De peste un deceniu pentru comunitate!

Finantare proiecte ONG de catre Consiliul Local Timisoara

Catre Consiliul Local al municipiului Timisoara

In atentia Primăriei Municipiului Timişoara

 

Subiect: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/27.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

 

Privitor la “Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/27.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local”, proiect aflat la punctul 38. pe ordinea de zi a sedintei ordinare  convocata conformDISPOZIŢIEI NR. 910/18.04.2013 pentru data de  23.04.2013, ora 15,00, (a se vedea ANEXĂ la Dispoziţia nr.910 din data de 18.04.2013, afisat la http://www.primariatm.ro/uploads/files/comunicate_net_2013/Anexa_sed_clt_23_04_2013.pdf), va informam cu respect ca adoptarea unei hotarari privitoare la acest proiect la data de 23.04.2013 s-ar face cu incalcarea articolului nr. 6 din Legea nr. 52/2003.

Articolul nr. 6 din Legea nr. 52/2003 prevede ca anunţul privind elaborarea unui proiect de act normativ să fie publicat cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice.

De asemenea, potrivit aliniatului (4) al aceluiaşi articol 6 din Legea nr. 52/2003, Consiliul Local trebuia să stabilească, la momentul publicării anunţului, o perioadă de cel puţin 10 zile, în care să primească propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul actului normativ suspus dezbaterii publice.

Mentionam faptul ca anunţul privitor la acest proiect de hotarare a fost facut in 17 aprilie 2013 (afisat la http://www.primariatm.ro/epress.php?epress_id=8337).

 

Dacă regulamentul în discuţie va fi adoptat de către CLT în cadrul şedinţei pe a cărei ordine de zi este anunţat acum, hotărârea de adoptare va fi grevată de încălcarea prevederilor legale, rezultând astfel un act normativ ce va putea fi contestat cu succes în instanţă de către orice persoană nemulţumită de efectele acestuia. Pe cale de consecinta, va solicitam respectarea termenelor legale mentionate mai sus.

 

Facem acest demers cu speranta ca respectarea termenelor legale va contribui la o mai activa implicare a potentialilor beneficiari in elaborarea procedurii mentionate.

 

In numele unui grup de organizatii semnatare,

 

Mihai Lisetchi

Director executive, AID-ONG

 

organizatii semnatare

Academia de Advocacy

Agentia pentru Informarea si Dezvoltarea Organizatiilor Neguvernamentale (AID-ONG) 

Asociatia Pro Democratia – Clubul Timisoara

Institutul Intercultural Timisoara

© . All rights reserved.
Agentia pentru Informarea si Dezvoltarea Organizatiilor Neguvernamentale – AID-ONG
e-mail: contact@aid-ong.ro, mobil: 0722-218 204, fax: 0356-814 080,
web: www.aid-ong.ro, adresa poştală: OP. 8, CP. 1138, Timisoara, 300334
Inregistrare: HJ 919/PI/1997, cod fiscal nr. 9711198/1997,
cont: RO 35 BRD 360 SV 06750243600 BRD Savoya