De peste un deceniu pentru comunitate!

Structuri implicate

  1. Parlamentul
  2. Guvernul
  3. Structuri propuse pentru operaţionalizare:

3.1. Grupul de iniţiativă pentru optimizarea relaţiei dintre Guvern şi ONG

Grupul de 12 persoane funcţionează ca o structură informală şi este format din reprezentanţi de organizaţii care prin misiunea lor îşi asumă rezolvarea problematicii sectorului, în ansamblul său (centre de resurse ONG dedicate dezvoltării sectorului) sau organizaţii cu un relevant potenţial de influenţare a politicilor publice pe domenii. Premiza existenţei unui asemenea grup este legată de necesitatea existenţei unei structuri care să îşi asume demararea unei iniţiative privind optimizarea relaţiei dintre Guvern şi ONG.

Atribuţiile grupului se exercită pe durata a patru reuniuni şi vizează:

 • definirea iniţiativei (scop, etape, acţiuni, produse) ce vizează optimizarea relaţiei dintre Guvern şi ONG

 • identificarea reprezentanţilor statului ce ar putea fi implicaţi în proiect

 • stabilirea de comun acord cu reprezentanţii statului a obiectivelor şi etapelor proiectului

 • elaborarea agendei, a documentaţiei aferente, precum şi a metodologiei pentru dezbaterea subiectelor la nivel local, respectiv, identificarea ONG cu potenţial de organizare de dezbateri la nivel local

 • elaborarea agendei, a documentaţiei aferente, precum şi a metodologiei pentru dezbaterea subiectelor în cadrul Forumului Naţional ONG.

Note:

 • grupul de iniţiativă nu reprezintă sectorul asociativ (deoarece nu are un mandat explicit în acest sens)

 • grupul se auto-dizolvă în momentul desemnării, în cadrul Forumului Naţional ONG, a unor reprezentanţi de organizaţii neguvernamentale ca membri ai grupului de lucru ONG pentru relaţia Guvern-ONG.

3.2. Grupul de lucru ONG pentru relaţia Guvern-ONG

Este o structura informală cu o componenţa propusă de 12 membri, numiţi în cadrul Forumului Naţional ONG şi având ca mandat reprezentarea intereselor organizaţiilor neguvernamentale în procesul de elaborare, respectiv, de evaluare, a politicii publice privind ONG în România. Componenţa propusă pentru acest grup se bazează pe clasificarea internaţională a organizaţiilor neguvernamentale (ICNPO), în ideea că pentru fiecare domeniu de acţiune (servicii sociale, protecţia mediului, cultură, etc), forumul să numească reprezentantul unei organizaţii reprezentative (organizaţie-fanion).

Metodologia acestor nominalizări urmează să fie definitivată în cadrul forumului.

Atribuţiile grupului se exercită pe durata a trei reuniuni şi sunt legate de:

 • stabilirea structurii proiectului de text pentru documentul de poziţie pe baza comentariilor colectate pe durata meselor rotunde regionale şi a forumului naţional (structura finală urmează să fie fixată în cadrul comitetului mixt: Guvern – ONG)

 • stabilirea structurilor proiectelor de texte pentru codurile de conduită pe baza comentariilor colectate pe durata meselor rotunde regionale şi a forumului naţional (structuri finale urmează să fie fixate în cadrul comitetului mixt: Guvern – ONG)

 • negocierea structurii conţinutului pentru “Politica Guvernului României privind ONG” (în cadrul comitetului mixt: Guvern – ONG)

3.3. Comitetul mixt Guvern – ONG

Este un grup de lucru format din reprezentanţi ai Guvernului şi ai grupului de lucru ONG pentru relaţia Guvern-ONG. Grupul funcţioneaza ca o structură informală. Reprezentanţii Guvernului sunt desemnaţi din partea unor ministere sau structuri specializate ale Guvernului pentru gestionarea relaţiei cu ONG. Atribuţiile comitetului se exercită pe durata a trei reuniuni şi sunt legate de:

 • adoptarea* textului pentru documentul de poziţie

 • adoptarea* textelor pentru codurile de conduită

 • adoptarea* conţinutului pentru “Politica Guvernului României privind ONG”

 

Notă: textele menţionate devin documente oficiale doar în măsura asumării lor unilaterale de către autorităţile pt. care au fost elaborate. Proiectul are ca indicator de rezultat doar elaborarea textelor (nu şi obţinerea statutului de document oficial).

© 2948 . All rights reserved.
Agentia pentru Informarea si Dezvoltarea Organizatiilor Neguvernamentale – AID-ONG
e-mail: contact@aid-ong.ro, mobil: 0722-218 204, fax: 0356-814 080,
web: www.aid-ong.ro, adresa poştală: OP. 8, CP. 1138, Timisoara, 300334
Inregistrare: HJ 919/PI/1997, cod fiscal nr. 9711198/1997,
cont: RO 35 BRD 360 SV 06750243600 BRD Savoya